SSS

Kurum kültürü nedir ve neden önemlidir?

Kurum kültürü, bir organizasyonun kişiliğini tanımlar ve tüm çalışanlar tarafından oluşturulan davranışlar, öncelikler, eylemler ve çalışma ortamından oluşur. Kurum kültürü, organizasyondaki karar vericilerin davranışlarını, bireyler-birimler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi tanımlar. Bu ilişki de organizasyonun stratejileri, öncelikleri, müşteri ile iletişimi, verimlilik-karlılık bakışı gibi bir çok çıktıyı etkiler.

Kurum kültürü nedir ve neden önemlidir?2022-10-09T20:23:07+03:00

Baştan sona bir sınıf eğitimi tasarımı ne kadar sürer?

Eğitim tasarımı için içeriğe, konu uzmanlarınızın zaman planına veya ihtiyaçlarınızı bilmeden süre öngörüsü yapmak mümkün değil. Ancak farklı tasarım metodolojileri ve araçları kullanarak, ihtiyaç analizinden başlayan, uygulamaların ve değerlendirme araçlarının yer aldığı bir eğitimin tasarımını sizin zaman planınıza uygun bir şekilde tasarlayabileceğimize eminiz.

Baştan sona bir sınıf eğitimi tasarımı ne kadar sürer?2020-04-22T14:01:19+03:00

Sınıf eğitimlerimizin tamamını e-eğitim haline getirmek istiyoruz. Mümkün müdür?

Mevcut içeriklerinizin ve eğitimlerinizin analizini yaparak tüm sınıf eğitimlerinizi ve eğitim dokümanlarınızı interaktif e-eğitimler veya dokümanlar halinde yeniden tasarlayabiliriz. Bununla birlikte öğrenmeyi daha kalıcı hale getirecek karma eğitim yöntemlerinin bulunduğu sürdürülebilir bir gelişim yapısı oluşturmayı tavsiye ederiz.

Sınıf eğitimlerimizin tamamını e-eğitim haline getirmek istiyoruz. Mümkün müdür?2020-04-22T13:52:24+03:00

Oyun tasarımı yapıyor musunuz?

Kendi tasarladığımız interaktif oyunların yer aldığı bir oyun kataloğumuz bulunmakta. Bunun birlikte etkinlik, eğitim ve kurum ihtiyaçlarına özel olarak uygulama, interaktif oyun veya kutu oyunu tasarımları yapıyoruz.

Oyun tasarımı yapıyor musunuz?2020-04-22T13:46:56+03:00

Eğitim tasarımında hangi metodolojileri kullanıyorsunuz?

Eğitim tasarımı sürecimizde yapılandırılmış olarak ADDIE metodolojisi kullanıyoruz. Bununla birlikte kurumun ihtiyaçları, elinizdeki içerik, zaman planı doğrultusunda çıktının kalitesinden ödün vermeden daha çevik veya kuruma özel süreçler de izleyebiliyoruz.

Eğitim tasarımında hangi metodolojileri kullanıyorsunuz?2020-04-22T13:39:44+03:00

Dijital dönüşüm sürecinde sınıf eğitimlerimiz ortadan kalkacak mı?

Eğitim birimlerinin çalışanlara sundukları eğitimleri sadece e-eğitim veya sınıf eğitimi olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Bu nedenle, kurumunuzun ve çalışanlarınızın gelişim ihtiyaçlarını, öğrenme alışkanlıklarını, içeriklerinizi ve kaynaklarınızı analiz edip, sınıf eğitimlerinin, e-eğitimlerin, uygulamaların veya farklı öğrenme araçlarının bir arada yer aldığı karma eğitim programları oluşturuyoruz.

Dijital dönüşüm sürecinde sınıf eğitimlerimiz ortadan kalkacak mı?2020-04-22T13:02:24+03:00

Mevcut eğitim süreçlerimiz iyi bir şekilde işliyor, dijitalleşme ihtiyacı hissetmiyoruz.

Dijital dönüşüm süreci sadece mevcut süreçlerin bir altyapı (eğitim yönetim sistemi) aracılığı ile çalışanlarınıza e-eğitimler halinde sunulmaya başlanması değildir. Bu süreçte, mevcut gelişim süreçleriniz daha verimli ve çalışan odaklı hale de gelir. Ayrıca unutmamak gerekir ki, Covid-19 sürecinde hiçbir kurumun öngörmediği şekilde evden çalışma ve öğrenmenin dijital hale gelme zorunluluğu ortaya çıktı. Gelecekte bu tarz çevresel etkilerin de önüne geçebilmeniz için dijital dönüşüme ihtiyacınız bulunmaktadır.

Mevcut eğitim süreçlerimiz iyi bir şekilde işliyor, dijitalleşme ihtiyacı hissetmiyoruz.2020-04-22T12:52:56+03:00
Go to Top