Kurum kültürü, bir organizasyonun kişiliğini tanımlar ve tüm çalışanlar tarafından oluşturulan davranışlar, öncelikler, eylemler ve çalışma ortamından oluşur.

Kurum kültürü, organizasyondaki karar vericilerin davranışlarını, bireyler-birimler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi tanımlar. Bu ilişki de organizasyonun stratejileri, öncelikleri, müşteri ile iletişimi, verimlilik-karlılık bakışı gibi bir çok çıktıyı etkiler.