Sınıf Eğitimleri, Webinar ve e-Eğitimler

2021-09-04T16:51:15+03:00

Eğitim Tasarımı Eğitimi

Eğitim tasarımı eğitimi, kurumsal bilgiyi yazılı hale getirmek ve kurum içi öğrenme çözümleri geliştirmek için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır.

2021-09-04T16:56:15+03:00

Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Etkili zaman yönetimi eğitimi ile katılımcılara günlük hayatlarında, zamanlarını yönetmelerine engel olan durumlar konusunda farklındalık kazandırılması ve bu engelleri kaldırmalarını sağlamak için metodoloji, beceri ve tekniklerin aktarılması hedeflenmektedir.

2021-09-04T16:43:51+03:00

İş Modeli Kanvası Eğitimi

İş Modeli Kanvası eğitimi, yeni gelişmekte olan veya rekabet avantajı yaratmak için mevcut iş modellerini yeniden tasarımı üzerine çalışan ekipler için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır.