Eğitim tanımı:

Ödül başvurusu yazma atölyesi; ulusal ve uluslararası ödül başvurusu yazmak için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitimde farklı ödül süreçleri üzerinden ilerleneceği gibi, katılımcıların başvuracakları ödüller için doküman yazma çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, iş süreçlerini ve projelerini ulusal ve uluslararası mecralarda ödüllendirmek isteyen kurumlardaki her seviyeden çalışanlar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

  • Ödül veren organizasyonlar ve başvuru süreçleri
  • Başvuru stratejisi oluşturmak
  • Mevcut durum analizinden, ölçülebilir faydaya giden başvuru dokümanı hazırlama
  • Jüri gözüyle denetim

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Ödül veren organizasyonlar ve başvuru süreçleri hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
  • Kurumunuz için ödül başvurusu stratejisi oluşturabileceksiniz.
  • Mevcut ve geçmiş başvuru dokümanlarınızı jüri gözüyle denetleyebileceksiniz.
  • İş süreçleriniz ve projeleriniz için başvuru dokümanları oluşturabileceksiniz.