Eğitim tanımı:

Etkili zaman yönetimi eğitimi; katılımcılara günlük hayatlarında, zamanlarını yönetmelerine engel olan durumlar konusunda farklındalık kazandırıp, bu engelleri kaldırmalarını sağlayacak metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Eğitim, zamanını etkin yönetmek isteyen tüm katılımcılar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

  • Zaman algısı ve günlük işler
  • Zaman yönetiminin önündeki engeller ve tuzaklar
  • Etkili zaman yönetimi için araçlar ve yöntemler

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Günlük hayatınızda zaman yönetiminizi engelleyen davranışlar ve tuzaklar hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
  • Farklı zaman yönetimi araçlarını ve yöntemlerini kullanarak günlük iş planlarınızı yapabileceksiniz.