Eğitim tanımı:

İş Modeli Kanvası eğitimi; yeni gelişmekte olan veya rekabet avantajı yaratmak için mevcut iş modellerini yeniden tasarımı üzerine çalışan ekipler için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitimde İş Modeli Kanvası (Business Model Canvas) kullanılarak katılımcıların müşterilerini, sunduğu değerleri, iletişim araçlarını, faaliyetlerini, kaynaklarını, iş ortaklarını, maliyetlerini ve gelir-gider dengelerini belirleyecek grup veya birebir çalışmalar yapılmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, kurum içi girişimcilik programı yöneten veya değer yaratmak için iş modelleri geliştirmek isteyen kurumlardaki çalışanlar için faydalı olacaktır. Ayrıca destek süreçlerini yöneten iş birimlerinin kurumun süreçlerini ve iç-dış müşterilerine sunduğu değerleri anlamalarını da desteklemektedir.

Konu başlıkları:

  • İş modeli düşüncesinin temelleri
  • Tasarım düşüncesi ve İş Modeli Kanvası
  • İş modeli tuvali ve iş modelinin 9 yapı taşı
  • Değer önerisi oluşturma ve mevcut değer önerilerinin analizi
  • İş Modeli Kanvası tasarımı ve uygulama geliştirme

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • İş Modeli tasarım süreci hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
  • Tasarım odaklı düşünme ve iş modeli odaklı düşünmenin temel kavramlarını anlayacaksınız.
  • İş Modeli Kanvası kullanarak mevcut iş modelinizi haritalandırabileceksiniz.
  • Yeni geliştirdiğiniz ürünlerin iş modellerini oluşturabileceksiniz.
  • Belirli müşteri segmentleri için değer teklifleri geliştirebileceksiniz.