Eğitim tanımı:

Katılımcıyı Anlamak ve Yönetmek Eğitimi; iç eğitmenlerin duygusal zeka, iletişim ve ilişki yönetimi hakkında farklındalık kazanmalarını ve bireysel gelişimlerini destekleyecek metodolojileri, becerileri ve teknikleri kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, eğitmenlik becerilerini geliştirmek isteyen iç eğitmenler veya iç eğitmen olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

 • Katılımcıların farklılıkları (Farklı iletişim stilleri, farklı katılımcı tutumları)
 • Zor durumlarda güvenli davranış sergileyebilmek
 • İletişimin 4 temel bileşeni
 • Etkin dinlemek
 • Etkili sorular sorma
 • İletişimi zehirleyen 4 davranış
 • Geri bildirimin gücünü keşif

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

 • Farklı katılımcı türlerini tanımanıza yardımcı olacak yöntem ve ipuçları öğreneceksiniz.
 • Etkili iletişimin dört bileşenini sayabilecek bu bileşenler doğrultusunda öz değerlendirmenizi yapabileceksiniz.
 • Zorlayıcı katılımcılarla güçlü ilişkiler kurarken kullanabileceğiniz güvenli davranış modelini öğreneceksiniz.
 • Karşınızdaki kişiyi aktif bir şekilde dinlemek için yapabileceklerinizi öğreneceksiniz.
 • Koçvari bir tutumla güçlü sorular sormayı öğreneceksiniz.
 • İletişimi zehirleyen dört davranışı tanımlayabileceksiniz.
 • geri bildirim ve takdirin gücünü fark edecek ve uygulayabileceksiniz.