Proje Açıklaması

Tanım

İş Modeli Kanvası eğitimi, yeni gelişmekte olan veya rekabet avantajı yaratmak için mevcut iş modellerini yeniden tasarımı üzerine çalışan ekipler için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitim içinde İş Modeli Kanvası (Business Model Canvas) kullanılarak müşterileriniz, sunduğunuz değerler, iletişim araçlarınız, faaliyetleriniz, kaynaklarınız, iş ortaklarınız, maliyetleriniz ve gelir-gider dengenizi belirleyecek çalışmalar yapılmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, değer yaratmak için yeni iş modelleri geliştirmek veya mevcut olanları yeniden tasarlamak isteyen kurumlardaki her seviyeden çalışanlar için faydalı olacaktır. Ayrıca destek süreçlerini yöneten iş birimlerinin kurumun süreçlerini ve iç-dış müşterilerine sunduğu değerleri anlamalarını da desteklemektedir.

Eğitim yöntemi:

Bu eğitim, katılımcıların aktif olarak yer aldığı bir atölye çalışması olarak yürütülmektedir.
Katılımcılar, mevcut iş modelini haritalamak veya yeni bir iş modeli tasarlamak için gruplar halinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar sunum ve tartışmalar ile desteklenmektedir.

Konu başlıkları:

– İş modeli düşüncesinin temelleri
– Tasarım düşüncesi ve İş Modeli Kanvası
– İş modeli tuvali ve iş modelinin 9 yapı taşı
– Değer önerisi oluşturma ve mevcut değer önerilerinin analizi
– İş Modeli Kanvası tasarımı ve uygulama geliştirme

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

– İş Modeli tasarım süreci hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
– Tasarım odaklı düşünme ve iş modeli odaklı düşünmenin temel kavramlarını anlayacaksınız.
– İş Modeli Kanvası kullanarak mevcut iş modelinizi haritalandırabileceksiniz.
– Yeni geliştirdiğiniz ürünlerin iş modellerini oluşturabileceksiniz.
– Belirli müşteri segmentleri için değer teklifleri geliştirebileceksiniz.