Eğitim tanımı:

Güvenli davranış (Assertiveness), kendi haklarınızı ve düşüncelerinizi, başkalarının haklarını ihlal etmeden ifade edebilme becerisidir.

Güvenli davranış; duygularını ifade edilebilmek, davranışlarını seçebilmek, uygun durumlarda haklarını dile getirmek, benlik değerini yükseltmek, kendine güveni arttırmak, karşı çıkmak, kendi davranışlarını değiştirmek ve gerektiğinde diğerlerini rahatsız edici davranışları için uyarmak gibi farklı şekillerde kendini gösterir.

İş Hayatında Güvenli Davranış ve Etkileri Eğitimi; farklı durumlarda güvenli davranış sergileyebilmek ve çözüm odaklı iletişim kurabilmek için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, zorlu durumlar ve kişiler karşısında güvenli duruş sergileyebilmek isteyen tüm çalışanlar için faydalı olacaktır.

Eğitim yöntemi:

Bu eğitim, katılımcılarının aktif olması amacıyla öğrenen merkezli ve deneyim odaklı olarak tasarlanmıştır.

Katılımcıların hazır bulunuşluklarını ve önceki bilgilerini ve deneyimlerini öğrenmeye/paylaşmalarına yönelik envanter uygulama, deneyim paylaşımı, akran paylaşımı, vaka çalışmaları ve global olarak geçerliliği kabul edilmiş modeller ışığında yansıtma uygulamaları yapılacaktır.

Katılımcılar, güvenli davranış ile ilgili, eğitmenin rehberliğinde uygulamalar yapabilecek ve bireysel ve grup bazında geri bildirim alma şansına sahip olacaklardır. Eğitim sonrasında, öğrenilenlerin kalıcılığını artırmak için uygulama ödevleri verilecek, eğitmenle veya akranlarıyla gelişim süreci değerlendirme çalışmaları yapabileceklerdir.

Konu başlıkları:

  • İletişimde 4 tip davranış
  • Güvenli davranış tipleri
  • Güvenli davranış geliştirme
  • İş yaşamı ve güvenli davranış
  • Güvenli davranış ile çözüm odaklı iletişim (Kazan – kazan sonucu yaratmak)

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Farklı iletişim tarzlarını farkedeceksiniz.
  • Bir iletişim tipi olan Güvenli Davranış’ın özelliklerini tanımlayabileceksiniz.
  • Güvenli davranış geliştirmek için bir yol haritası öğrenecek ve bu yol haritası rehberliğinde vakaları analiz edebileceksiniz.
  • İş hayatının farklı alanlarında güvenli davranışı uygulayabilmek için ipuçları öğreneceksiniz.