Proje Açıklaması

Tanım

Dijital eğitim tasarımı eğitimi, kurum içi e-öğrenme materyalleri geliştirmek için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitim içinde internet tabanlı öğrenme araçları ve platformları üzerinden ilerleneceği gibi, katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, konu uzmanları, iç eğitmenler ve öğretim tasarımcıları için faydalı olacaktır. Eğitim öncesinde beklenen bir ön koşul veya temel bilgi bulunmamaktadır. Kurumun konu uzmanlığı ve eğitim tasarımı süreci tanımlı değilse eğitim programı içinde bu süreçler de tasarlanmaktadır.
Kurumlara özel e-eğitim tasarımı hizmetimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Eğitim yöntemi:

Bu eğitim, katılımcıların aktif olarak yer aldığı bilgi aktarımı, atölye çalışması ve birebir takip olarak yürütülmektedir.
Katılımcılar, mevcut eğitimlerini geliştirmek veya yeni bir eğitim tasarlamak için gruplar halinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar sunum ve tartışmalar ile desteklenmektedir.

Konu başlıkları:

– Eğitim tasarımının temelleri, teoriler ve öğrenme stilleri
– Öğrenme hedefleri oluşturma ve program tasarımı
– Dijital öğrenme araçları ve platformları
– İçerik tasarımı ve uygulama geliştirme
– Öğrenme projelerini yönetirken farklı yaklaşımlar

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

– Kendi dijital öğrenme ihtiyaçlarınızı analiz edip, çözümler geliştirebileceksiniz.
– Geleneksel ve çevik metodolojileri kullanarak dijital öğrenme projelerinizi yönetebileceksiniz.
– Uygun öğrenme araçlarını seçebileceksiniz.
– Eğitim içi etkileşim, oyunlar, simülasyonlar ve destek araçları tasarlayabileceksiniz.
– Konu uzmanları ve diğer paydaşlar ile işbirliği yapabileceksiniz.
– Tasarladığınız eğitimler için ölçme araçları ve süreçleri tasarlayabileceksiniz.