Eğitim tanımı:

Değişim Yönetimi Eğitimi; katılımcıların, değişimi anlamları ve yönetmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yöntemleri kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, her seviyeden liderler, proje yöneticileri, iş analistleri ve organizasyonlarda yaşanan değişimlere başarıyla adapte olmak ve bu değişim sürecini etkin yönetmek isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacaktır.

Eğitim yöntemi:

Bu eğitim, katılımcılarının aktif olması amacıyla öğrenen merkezli ve deneyim odaklı olarak tasarlanmıştır.

Katılımcıların hazır bulunuşluklarını ve önceki bilgilerini ve deneyimlerini öğrenmeye/paylaşmalarına yönelik envanter uygulama, deneyim paylaşımı, akran paylaşımı, vaka çalışmaları ve modeller ışığında yansıtma uygulamaları yapılacaktır.

Bununla birlikte katılımcılar, değişim yönetimi ile ilgili, eğitmenin rehberliğinde uygulamalar yapabilecek ve bireysel ve grup bazında geri bildirim alma şansına sahip olacaklardır. Eğitim sonrasında, öğrenilenlerin kalıcılığını artırmak için uygulama ödevleri verilecek, eğitmenle veya akranlarıyla gelişim süreci değerlendirme çalışmaları yapabileceklerdir.

Konu başlıkları:

 • Değişim nedir? Bir fikirden eyleme
 • Kurumsal değişim ihtiyacı ne zaman ortaya çıkıyor?
 • Değişimi anlamak
 • Değişimi planlamak
 • Değişimi uygulamak
 • Değişimi iletmek
 • Değişimi ne engelleyebilir?
 • Değişim yönetimi için araçlarımız

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

 • Değişim kavramını tanımlayacaksınız.
 • Değişim tetikleyicilerini öğreneceksiniz.
 • Değişim planlamak için araç ve modeller öğreneceksiniz.
 • Değişime karşı olan dirençleri ve bu dirençlerin üstesinden gelebilme yöntemlerini öğreneceksiniz.