Yetkinlik Modeli Tasarımı

Yetkinlik Modeli Tasarımı2022-10-08T23:44:55+03:00

Rekabetin, krizlerin ve dönüşümün ağırlığını iyice hissettirdiği günümüzde, kurumların geleceklerini garanti altına alabilmeleri için doğru kurgulanmış, ayırt edici, bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan, yetenek yönetimi ve gelişim süreçleri ile entegre bir yetkinlik modeline sahip olmaları ve bu doğrultuda organizasyonu analiz edebilmeleri gerekmektedir.

Biz de çalışanların işlerini yapabilmeleri ve kurumu geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan teknik bilgi, beceri ve tamamından beklenen davranışları belirlenip, bunları ölçmenizi sağlayacak, sonrasında da çalışanlarınızı geliştirebileceğiniz yetkinlik yönetim modeli ve gelişim planları oluşturuyoruz.

Kimler İçindir?

– İhtiyaç duydukları yetenekleri ve liderleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
– Terfi ve işe alım süreçlerinde bilgi, beceri ve yetkinliğe önem veren kurumlar.
– Bilgi ve deneyimlerini tüm organizasyona aktarmak isteyen kurumlar.
– Öğrenen organizasyon kültürü oluşturup, rekabette öne geçmek isteyen kurumlar.

Size Ne Sunabiliriz?

Yetkinlik Sözlüğü Tasarımı:
Temel yetkinlikleri, liderlik yetkinliklerini ve fonksiyonlar veya iş aileleri için özelleştirilmiş bilgi-becerileri tanımlayıp, detaylı bir yetkinlik sözlüğü oluşturuyoruz.

Yetkinlik Mevcut Durum Analizi:
Tanımlanan yetkinlikleri pozisyonlar veya seviyeler ile eşleştirip, mevcut ve beklenen durum analizi yapıyoruz.

Yetkinlik & Performans Entegrasyonu:
Yetkinlik modelini performans sistemi veya diğer insan kaynakları süreçleri (işe alım, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim vb.) ile entegre ediyoruz.

Eğitim ve Gelişim Okulları Tasarımı:
Kuruma özel bilgi, beceri ve yetkinliklerin iç kaynaklar ile geliştirilmesi için iç eğitmenler tarafından verilen, katılımcı odaklı eğitimler veya gelişim okulları tasarlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim ve gelişim süreci, yetkinliklerden nasıl etkilenir?2022-10-08T23:48:56+03:00

Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması ve ölçümlenmesi ile gerçek gelişim ihtiyaçları ortaya çıkar. İhtiyaçlar doğrultusunda şirketin gelişim öncelikleri, gelişim programları hatta eğitim bütçesi belirlenir.

Bilgi ve becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2020-04-09T09:40:23+03:00

Bilgi-beceriler ve fonksiyonel yetkinlikler iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol göstericidir. Bu nedenle tüm pozisyonlar için bilgi-beceri ve yetkinlik setleri hazırlanır. Çalışanların mevcut ve beklenen durumu analiz edilerek, geri bildirim verilir.

Temel becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2022-10-08T23:49:25+03:00

Temel becerilerin ve değerlerin tanımlanması ile kurum kültürünü tanımlayan davranışlar belirlenir. Bu davranışlar tüm gelişim programlarının ve oryantasyon sürecinin temelini oluşturur. Bu davranışların yayılımı ve sürdürülebilirliği kurumun geleceği için önemlidir.

Go to Top