Yetkinlik Modeli Tasarımı2020-04-16T13:31:05+03:00

Proje Açıklaması

Nedir?

Rekabetin, krizlerin ve dönüşümün ağırlığını iyice hissettirdiği günümüzde, kurumların geleceklerini garanti altına alabilmeleri için doğru kurgulanmış, ayırt edici, bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan, yetenek yönetimi ve gelişim süreçleri ile entegre bir yetkinlik modeline sahip olmaları ve bu doğrultuda organizasyonu analiz edebilmeleri gerekmektedir.

Biz de çalışanların işlerini yapabilmeleri ve kurumu geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan teknik bilgi, beceri ve organizasyonun tamamında beklenen davranışların belirlenip, ölçmenizi sağlayacak sonrasında da çalışanlarınızı geliştirebileceğiniz yetenek yönetimi ve gelişim planları oluşturuyoruz.

Kimler İçindir?

Size Ne Sunabiliriz?

Kurumsal akademi tasarım ve denetim modelimiz ile ihtiyacınız olan öğrenme çözümlerini tam da size göre tasarlayıp, sunuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim ve gelişim süreci, yetkinliklerden nasıl etkilenir?2020-04-09T09:40:56+03:00

Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması, ölçümlesi ile gerçek gelişim ihtiyaçları ortaya çıkar. İhtiyaçlar doğrultusunda şirketin gelişim önceliklerini, gelişim programları hatta eğitim bütçesi belirlenir.

Bilgi ve becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2020-04-09T09:40:23+03:00

Bilgi-beceriler ve fonksiyonel yetkinlikler iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol göstericidir. Bu nedenle tüm pozisyonlar için bilgi-beceri ve yetkinlik setleri hazırlanır. Çalışanların mevcut ve beklenen durumu analiz edilerek, geri bildirim verilir.

Temel becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2020-04-09T09:40:34+03:00

Temel becerilerin ve değerlerin tanımlanması ile kurum kültürünü tanımlayan davranışlar belirlenir. Bu davranışlar tüm gelişim programlarının ve oryantasyon sürecinin temelini oluşturur. Bu davranışların yayılımını ve sürdürülebilirliği kurumun geleceği için önemlidir.

Go to Top