Kurum Kültürü Analizi ve Değerlerin İçselleştirilmesi

Kurum Kültürü Analizi ve Değerlerin İçselleştirilmesi2023-12-07T11:37:18+03:00

Kurum kültürü (corporate culture), bir organizasyonu karakterize eden, stratejilerine ve uygulamalarına rehberlik eden değerlerin ve tutumların toplamıdır.

Bir çok organizasyon misyon ve vizyon cümlelerinde kurum kültürlerinin yansımasına yer verir. Kurum kültürünün bileşenleri sadece iş yapış şeklini değil, kurumun fiziksel ortamını ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarını da şekillendirir. Kurum kültürü aynı zamanda hiyerarşi, süreç, inovasyon, işbirliği, rekabet ve marka imajı gibi çeşitli tanımlayıcı unsurlara verilen vurgunun derecesine de yansır.

Kurum kültürü, kuruma özeldir. Kuruluştan günümüze gelen tüm deneyimler ve çalışanların katkısı ile şekillenir. Bu nedenle tüm şirketlerin alıp, kullanabileceği ideal bir kurum kültürünün varlığı mümkün değildir. Bununla birlikte Institute for Corporate Productivity‘in yaptığı Culture Renovation: A Blueprint for Action araştırmasına göre; kurumların kültürünü oluşturan bazı ortak değerler, çalışanlar ve müşteriler tarafından daha çok benimsenmektedir. Bu kurumlar aynı zamanda belirsizlik, kriz veya değişim dönemlerinden çok daha rahat ve başarılı bir şekilde çıkıp, sıçramalı iyileştirme yapabilmektedirler.

Biz de kurumunuzun değerlerini temel alan, yeni ve mevcut çalışanlarınızın aidiyetlerini güçlendirecek, kurum kültürünü analizi ve güçlendirecek faaliyetleri tasarlayıp gerçekleştiriyor, iş veren markanızı destekleyecek oryantasyon ve kültürel gelişim programları tasarlıyoruz.

Kimler İçindir?

  • Büyüyen ve bu süreçte farklı şirket kültürlerinden veya sektörlerden işe alım yapan kurumlar.
  • Değişim ve dönüşüm döneminde olan kurumlar.
  • Liderlerimiz şirket değerlerimizin en önemli temsilcisi olmalı diye düşünen kurumlar.
  • Ürünlerinde, hizmetlerinde ve iş süreçlerinde kuruluşundan bugüne getirdiği değerlerin yansımasını görmek isteyen kurumlar.
  • Etkin ve samimi geri bildirimi başarı için olmazsa olmaz olarak gören kurumlar.

Size Ne Sunabiliriz?

Kurum Kültürü Analizi:
Kurumunuzda yaşatmak istediğiniz kültürü ve değerleri organizasyonun genelinde analiz ediyor, burada ortaya çıkan ihtiyaçlar için aksiyon planları ve gelişim faaliyetleri tasarlıyoruz.

Değerler ve Birbirinden Öğrenme Çalıştayları:
Kurumunuzda yaşatmak istediğiniz değerleri tanımlayacak çalıştaylar ve değerlerinizi en iyi temsil eden çalışanlarınızın deneyimlerini diğer çalışanlarınıza aktarabileceğiniz birbirinden öğrenme çalıştayları tasarlıyoruz.

Oryantasyon Programı Tasarımı:
Adaylarınızın iş teklifinizi kabul ettiği andan başlayarak (Preboarding), ilk performans döneminin sonuna kadar sürecek oryantasyon (Onboarding), genel şirket oryantasyonu, birim veya teknik oryantasyon programları tasarlıyoruz.

Kültür Seti (Culture Deck) ve Kültür Eğitimleri Tasarımı:
Kurum kültürünüzü ve değerlerinizi diğer çalışanlarınıza aktarabileceğiniz kültür setleri tasarlıyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geri bildirim, karar alma, iletişim gibi eğitimleri veriyoruz.

Gelişim Kataloğu Oluşturulması:
Çalışanlarınızın gelişimlerini desteklemek için mikro öğrenmeden, öğrenme yolculuklarına kadar geniş bir çerçevede yeni nesil gelişim faaliyetlerini ve metodlarını kullandığımız gelişim kataloğu oluşturuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurum kültürü nedir ve neden önemlidir?2022-10-09T20:23:07+03:00

Kurum kültürü, bir organizasyonun kişiliğini tanımlar ve tüm çalışanlar tarafından oluşturulan davranışlar, öncelikler, eylemler ve çalışma ortamından oluşur.

Kurum kültürü, organizasyondaki karar vericilerin davranışlarını, bireyler-birimler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi tanımlar. Bu ilişki de organizasyonun stratejileri, öncelikleri, müşteri ile iletişimi, verimlilik-karlılık bakışı gibi bir çok çıktıyı etkiler.

Go to Top