Gelişim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Kataloğu Tasarımı

Gelişim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Kataloğu Tasarımı2022-10-08T23:39:19+03:00

Dijitalleşme, yıkıcı inovasyon, krizler ve rekabet, kurumları varlıklarını koruyabilmeleri için sürekli bir dönüşüm içinde olmaya, yeni ürün geliştirmeye ve her geçen gün hizmet kalitelerini yükseltmeye zorluyor. Bu sürecin en kritik halkası ise aslında tüm bu dönüşümü gerçekleştirmesi beklenen çalışanlar.

Küresel Yetenek Açığı Araştırması sonuçlarına göre ülkemiz %66 ile en çok yetenek açığı çeken 6. ülke konumunda. Kısacası, işsizliğin %12 civarında olduğu ülkemizde şirketlerin %66’sı ihtiyacımız olan yetkinliklere sahip çalışan bulamıyoruz diyor. Peki mevcut çalışanlarımız kurumumuzu geleceğe taşıyacak bilgi, beceri ve yetkinliklere sahipler mi?

Biz de geleceği şekillendirip, rekabetçiliğinizi arttırmak için, çalışanlarınızın ve iş birimlerinizin gelişim ihtiyaçlarını doğru analiz edip, yetkinliklere, performans sonuçlarına, dikey ve yatay kariyer yollarına, kurumun hedeflerine veya stratejilerine yönelik gelişim planları oluşturuyoruz.

Kimler İçindir?

– Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin iş sonuçlarına etki etmesini isteyen kurumlar.
– Deneyimli çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini, yeni çalışanlara da aktarmak isteyen kurumlar.
– İhtiyaç duydukları yetenekleri ve liderleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
– Öğrenmeyi dijitalleştirip, kaynaklarını daha etkin kullanmak isteyen kurumlar.

Size Ne Sunabiliriz?

Eğitim ve Program Tasarımı:
Kurumsal bilgi ve deneyiminizi yazılı hale getirip, iç eğitmenler, deneyimli çalışanlar ve yöneticiler tarafından verilen, katılımcı odaklı eğitimler veya gelişim programları tasarlıyoruz.

Gelişim İhtiyaç Analizi:
Kurumun stratejik gelişim ihtiyaçlarından, bireyin gelişim ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda ihtiyaç analizi çalışması yapıp, bu ihtiyaçları karşılayacak gelişim faaliyetleri tasarlıyoruz.

Gelişim Kataloğu Oluşturulması:
Çalışanlarınızın gelişimlerini desteklemek için güncel eğitim teknolojileri ve gelişim faaliyetleri ile gelişim kataloğu oluşturuyoruz.

Gelişim Planlama Süreci:
Gelişim planlama sürecinizi gözden geçirip, öğrenen organizasyon kültürünü destekleyecek, çalışan odaklı gelişim planlama süreçleri tasarlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Gelişim planlama sürecinin etkisini nasıl ölçeceğiz?2022-10-08T23:46:43+03:00

Gelişim planlama süreci kurumun yetkinlikleri, performans sonuçları, dikey ve yatay kariyer yolları, bireylerin veya fonksiyonların hedefleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ölçüm stratejisi de eğitim sonu değerlendirme sonuçlarının ötesine geçerek, gelişimin işe yansıması doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Kısıtlı bütçeler ile hareket ediyoruz. Süreçteki talepleri nasıl yöneteceğiz?2022-10-08T23:47:02+03:00

Gelişim planlama süreci sadece dış kaynakların kullanıldığı bir süreç değildir. Bu süreçte kurumun ve bireylerin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak farklı gelişim faaliyetleri (iç eğitimler, e-eğitimler, ücretsiz açık eğitimler, iş ortamında öğrenme vb.) bir araya getirilir.

Neden gelişim planlama sürecine ihtiyaç duyuyoruz?2020-04-08T18:20:18+03:00

Küresel Yetenek Açığı Araştırması sonuçlarına göre küresel yetenek açığı %45’e yükselip, son 12 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ülkemiz ise %66 ile en çok yetenek açığı çeken 6. ülke konumunda. İşsizliğin %12 civarında olduğu ülkemizde şirketlerin %66’sı ihtiyacımız olan yetenekleri bulamıyoruz diyor. Buradan kurtulabilmemiz için çalışanlarımızı bugünün ve geleceğin işlerini başarı ile yapabilecek donanıma getirmemiz gerekiyor. Bundan başka çıkış yolu yok.

Go to Top