Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular2020-04-23T23:34:47+03:00
Baştan sona bir sınıf eğitimi tasarımı ne kadar sürer?2020-04-22T14:01:19+03:00

Eğitim tasarımı için içeriğe, konu uzmanlarınızın zaman planına veya ihtiyaçlarınızı bilmeden süre öngörüsü yapmak mümkün değil. Ancak farklı tasarım metodolojileri ve araçları kullanarak, ihtiyaç analizinden başlayan, uygulamaların ve değerlendirme araçlarının yer aldığı bir eğitimin tasarımını sizin zaman planınıza uygun bir şekilde tasarlayabileceğimize eminiz.

Bilgi ve becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2020-04-09T09:40:23+03:00

Bilgi-beceriler ve fonksiyonel yetkinlikler iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol göstericidir. Bu nedenle tüm pozisyonlar için bilgi-beceri ve yetkinlik setleri hazırlanır. Çalışanların mevcut ve beklenen durumu analiz edilerek, geri bildirim verilir.

Dijital dönüşüm sürecinde sınıf eğitimlerimiz ortadan kalkacak mı?2020-04-22T13:02:24+03:00

Eğitim birimlerinin çalışanlara sundukları eğitimleri sadece e-eğitim veya sınıf eğitimi olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Bu nedenle, kurumunuzun ve çalışanlarınızın gelişim ihtiyaçlarını, öğrenme alışkanlıklarını, içeriklerinizi ve kaynaklarınızı analiz edip, sınıf eğitimlerinin, e-eğitimlerin, uygulamaların veya farklı öğrenme araçlarının bir arada yer aldığı karma eğitim programları oluşturuyoruz.

Dijital dönüşüme hazır olup, olmadığımızı nasıl anlayabiliriz?2020-04-22T13:05:12+03:00

Tüm dijital dönüşüm projelerimizde öncelikle mevcut durumunuzu ve hedeflerinizi analiz edip, dijital dönüşüm olgunluk seviyenizi belirleyip, bu doğrultuda projeyi yapılandırıyoruz.

Eğitim birimi ve kurumsal akademi arasındaki farklar nedir?2020-04-07T07:26:03+03:00

Kurumsal akademilerin üstlendikleri görevler ve etki alanları düşünüldüğünde eğitim birimleri aralarında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi amacıdır. Kurumsal akademiler kurumun stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmek için kurulurken, eğitim birimleri çalışanların eğitim taleplerinin karşılanması ve planlanması üzerine çalışmaktadır.

Eğitim tasarımında hangi metodolojileri kullanıyorsunuz?2020-04-22T13:39:44+03:00

Eğitim tasarımı sürecimizde yapılandırılmış olarak ADDIE metodolojisi kullanıyoruz. Bununla birlikte kurumun ihtiyaçları, elinizdeki içerik, zaman planı doğrultusunda çıktının kalitesinden ödün vermeden daha çevik veya kuruma özel süreçler de izleyebiliyoruz.

Eğitim ve gelişim süreci, yetkinliklerden nasıl etkilenir?2022-10-08T23:48:56+03:00

Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması ve ölçümlenmesi ile gerçek gelişim ihtiyaçları ortaya çıkar. İhtiyaçlar doğrultusunda şirketin gelişim öncelikleri, gelişim programları hatta eğitim bütçesi belirlenir.

Gelişim okullarına neden ihtiyaç var?2020-04-09T13:48:57+03:00

Geçmişte mezun olduktan sonra bir işe girip, neredeyse aynı işi yaparak emekli olunabiliyordu. Artık hem çalışanların sürekli yeni bilgileri veya yetkinlikleri geliştirmesi gerekiyor hem de yeni işe giren çalışanlar işi büyük oranda şirket içinde öğreniyorlar. Dolayısıyla değişen dünyaya entegrasyon ve teknoloji bilgisi arttırmak (Upskilling) ve farklı işler için yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırmak için (Reskilling) kurum içi gelişim okulları önemli hale geliyor.

Gelişim planlama sürecinin etkisini nasıl ölçeceğiz?2022-10-08T23:46:43+03:00

Gelişim planlama süreci kurumun yetkinlikleri, performans sonuçları, dikey ve yatay kariyer yolları, bireylerin veya fonksiyonların hedefleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ölçüm stratejisi de eğitim sonu değerlendirme sonuçlarının ötesine geçerek, gelişimin işe yansıması doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Gelişim programlarının etkisini nasıl ölçeceğiz?2020-04-22T09:53:03+03:00

Gelişim okulları, kurumun yetkinlikleri, performans sonuçlarını, dikey ve yatay kariyer yolları, bireylerin veya fonksiyonların hedefleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ölçüm stratejisi de eğitim sonu değerlendirme sonuçlarının ötesine geçerek, gelişimin işe yansıması doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Kendi video stüdyomuzu kurmak istiyoruz. Bize destek olabilir misiniz?2020-04-22T13:34:49+03:00

İhtiyaçlarınız doğrultusunda anahtar teslim olarak ekipman, yazılım, yönetim ve eğitim desteği sağlayabiliriz. Ayrıca proje bazlı olarak da ekipman veya video çekim desteği verebiliriz.

Kısıtlı bütçeler ile hareket ediyoruz. Süreçteki talepleri nasıl yöneteceğiz?2022-10-08T23:47:02+03:00

Gelişim planlama süreci sadece dış kaynakların kullanıldığı bir süreç değildir. Bu süreçte kurumun ve bireylerin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak farklı gelişim faaliyetleri (iç eğitimler, e-eğitimler, ücretsiz açık eğitimler, iş ortamında öğrenme vb.) bir araya getirilir.

Konu uzmanı veya iç eğitmenlik süreci ne kazandırır?2022-10-08T23:48:07+03:00

Kurum içi konu uzmanlarının gerçek tecrübeleri aktardıkları, kurumun ihtiyacı olan bilginin tam da çalışanların öğrenme tarzına uygun şekilde iç eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verildiği bir gelişim yapısı; sürekli öğrenme kültürünü destekleyerek, deneyimlerden öğrenen, çalışanlarının işe uyumlarını kolaylaştıran, yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmek için farklı birimlerin birlikte çalıştığı kurumlar oluşturur.

Kurum kültürü nedir ve neden önemlidir?2022-10-09T20:23:07+03:00

Kurum kültürü, bir organizasyonun kişiliğini tanımlar ve tüm çalışanlar tarafından oluşturulan davranışlar, öncelikler, eylemler ve çalışma ortamından oluşur.

Kurum kültürü, organizasyondaki karar vericilerin davranışlarını, bireyler-birimler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi tanımlar. Bu ilişki de organizasyonun stratejileri, öncelikleri, müşteri ile iletişimi, verimlilik-karlılık bakışı gibi bir çok çıktıyı etkiler.

Kurumsal akademi eğitim bütçesini düşürür mü?2020-04-07T07:26:03+03:00

Kurumsal akademiler kurumun bilgi birikimini çalışanlara aktaracak ve iş yerinde öğrenmeyi destekleyecek gelişim faaliyetleri düzenlerler. Bunun için de kurumun iç kaynakları olan yöneticileri, konu uzmanlarını, iç eğitmenleri etkin bir şekilde kullanıp kendi eğitimlerini tasarlarlar. Ayrıca tasarladıkları eğitimleri değer zincirine veya farklı mecralarda sunarak kar merkezi olarak konumlanırlar.

Kurumsal akademi nedir?2022-10-08T23:46:11+03:00

Bir kurumsal akademi, şirketin stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun yeteneklerini geliştirirken, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimleri için çeşitlendirilmiş gelişim kaynakları sunar. Bu nedenle, kurumsal akademilerin faaliyetlerinde üst yönetim, eğitim ve gelişim sürecine aktif bir şekilde dahil olarak, gelişim faaliyetlerini şirket için rekabet avantajı yaratacak hale getirir.

Mevcut eğitim süreçlerimiz iyi bir şekilde işliyor, dijitalleşme ihtiyacı hissetmiyoruz.2020-04-22T12:52:56+03:00

Dijital dönüşüm süreci sadece mevcut süreçlerin bir altyapı (eğitim yönetim sistemi) aracılığı ile çalışanlarınıza e-eğitimler halinde sunulmaya başlanması değildir. Bu süreçte, mevcut gelişim süreçleriniz daha verimli ve çalışan odaklı hale de gelir. Ayrıca unutmamak gerekir ki, Covid-19 sürecinde hiçbir kurumun öngörmediği şekilde evden çalışma ve öğrenmenin dijital hale gelme zorunluluğu ortaya çıktı. Gelecekte bu tarz çevresel etkilerin de önüne geçebilmeniz için dijital dönüşüme ihtiyacınız bulunmaktadır.

Neden gelişim planlama sürecine ihtiyaç duyuyoruz?2020-04-08T18:20:18+03:00

Küresel Yetenek Açığı Araştırması sonuçlarına göre küresel yetenek açığı %45’e yükselip, son 12 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ülkemiz ise %66 ile en çok yetenek açığı çeken 6. ülke konumunda. İşsizliğin %12 civarında olduğu ülkemizde şirketlerin %66’sı ihtiyacımız olan yetenekleri bulamıyoruz diyor. Buradan kurtulabilmemiz için çalışanlarımızı bugünün ve geleceğin işlerini başarı ile yapabilecek donanıma getirmemiz gerekiyor. Bundan başka çıkış yolu yok.

Ödül başvuru sürecinde bize nasıl destek oluyorsunuz?2020-04-22T12:16:11+03:00

Süreçlerinizi, projelerinizi veya ürünlerinizi analiz edip, doğru ödül sürecinin ve kategorinin belirlenmesinden başlayarak, başvuru formunuzun hazırlanması, çevirilerin yapılması ve ilgili kuruluşa gönderilmesine kadar geçen tüm süreçte sizinle birlikte yer alıp, süreci yürütüyoruz.

Ödül başvuruları için ne kadar zaman önceden çalışmaya başlamak gerekiyor?2020-04-22T12:38:16+03:00

Ödül başvuru sürecinin herhangi bir ödüle veya bitiş tarihine bağlı değil, iş süreçleriniz içinde yer alan doğal bir akış olması gerektiğini düşünüyor ve bu akışa uygun şekilde ödül başvuru stratejilerinizi ve planınızı oluşturuyoruz. Ancak kısa süre içinde başvuru dokümanları hazırlamaya da alışığız.

Ödül süreçlerinde sadece başvuru dokümanı hazırlamak yeterli olur mu?2020-04-22T11:34:31+03:00

Ödül süreçleri başvuru esaslı ve denetim esaslı olarak 2 ana alana ayrılabilir. Başvuru esaslı olan ödül süreçlerinde başvuru dokümanı ve bu dokümanı destekleyecek materyaller yeterli olurken, denetim esaslı ödül süreçlerinde ise süreci yöneten organizasyon belirli bir tavkim içinde uygulama sunumu veya yerinde denetim yapmak isteyebilir.

Oyun tasarımı yapıyor musunuz?2020-04-22T13:46:56+03:00

Kendi tasarladığımız interaktif oyunların yer aldığı bir oyun kataloğumuz bulunmakta. Bunun birlikte etkinlik, eğitim ve kurum ihtiyaçlarına özel olarak uygulama, interaktif oyun veya kutu oyunu tasarımları yapıyoruz.

Sınıf eğitimlerimizin tamamını e-eğitim haline getirmek istiyoruz. Mümkün müdür?2020-04-22T13:52:24+03:00

Mevcut içeriklerinizin ve eğitimlerinizin analizini yaparak tüm sınıf eğitimlerinizi ve eğitim dokümanlarınızı interaktif e-eğitimler veya dokümanlar halinde yeniden tasarlayabiliriz. Bununla birlikte öğrenmeyi daha kalıcı hale getirecek karma eğitim yöntemlerinin bulunduğu sürdürülebilir bir gelişim yapısı oluşturmayı tavsiye ederiz.

Temel becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?2022-10-08T23:49:25+03:00

Temel becerilerin ve değerlerin tanımlanması ile kurum kültürünü tanımlayan davranışlar belirlenir. Bu davranışlar tüm gelişim programlarının ve oryantasyon sürecinin temelini oluşturur. Bu davranışların yayılımı ve sürdürülebilirliği kurumun geleceği için önemlidir.

Tüm çalışanlar eğitmen olabilir mi?2022-10-08T23:47:25+03:00

Öğrenen bir organizasyonda her çalışan bilgiyi kullanan, üreten ve paylaşan konumundadır. Bazı çalışanlar sahne becerilerini sergilemeleri gerektiğinde kendilerini daha konforlu hissettikleri için onlardan beklenen eğitmenlik duruşunu daha rahat yansıtabilmektedir. Geriye kalanlar ise uzmanlık rollerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri kurumun kurumsal hafızasına kaydetmekle sorumlu olan konu uzmanı rolünde daha etkili olacaklardır. Süreç içerisinde onların deneyim paylaşımlarını da yapılandırarak dahil ediyoruz.

Video çekim, seslendirme, altyazı gibi multimedya ihtiyaçlarımız için destek olabilir misiniz?2020-04-22T13:29:08+03:00

Tüm video çekim (dış mekan, iç mekan, bluebox, greenbox), seslendirme, altyazı, yurtdışından gelen içeriklerinizin yerelleştirilmesi veya yurtdışında gönderdiğiniz içeriklerin ilgili dillere çevrilmesi için size destek olabiliriz.

Go to Top