Öğrenen bir organizasyonda her çalışan bilgiyi kullanan, üreten ve paylaşan konumundadır. Bazı çalışanlar sahne becerilerini sergilemeleri gerektiğinde kendilerini daha konforlu hissettikleri için onlardan beklenen eğitmenlik duruşunu daha rahat yansıtabilmektedir. Geriye kalanlar ise uzmanlık rollerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri kurumun kurumsal hafızasına kaydetmekle sorumlu olan konu uzmanı rolünde daha etkili olacaklardır. Süreç içerisinde onların deneyim paylaşımlarını da yapılandırarak dahil ediyoruz.