Ödül süreçleri başvuru esaslı ve denetim esaslı olarak 2 ana alana ayrılabilir. Başvuru esaslı olan ödül süreçlerinde başvuru dokümanı ve bu dokümanı destekleyecek materyaller yeterli olurken, denetim esaslı ödül süreçlerinde ise süreci yöneten organizasyon belirli bir tavkim içinde uygulama sunumu veya yerinde denetim yapmak isteyebilir.