Bir kurumsal akademi, şirketin stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun yeteneklerini geliştirirken, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimleri için çeşitlendirilmiş gelişim kaynakları sunar. Bu nedenle, kurumsal akademilerin faaliyetlerinde üst yönetim, eğitim ve gelişim sürecine aktif bir şekilde dahil olarak, gelişim faaliyetlerini şirket için rekabet avantajı yaratacak hale getirir.