Kurum içi konu uzmanlarının gerçek tecrübeleri aktardıkları, kurumun ihtiyacı olan bilginin tam da çalışanların öğrenme tarzına uygun şekilde iç eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verildiği bir gelişim yapısı; sürekli öğrenme kültürünü destekleyerek, deneyimlerden öğrenen, çalışanlarının işe uyumlarını kolaylaştıran, yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmek için farklı birimlerin birlikte çalıştığı kurumlar oluşturur.