Bilgi-beceriler ve fonksiyonel yetkinlikler iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol göstericidir. Bu nedenle tüm pozisyonlar için bilgi-beceri ve yetkinlik setleri hazırlanır. Çalışanların mevcut ve beklenen durumu analiz edilerek, geri bildirim verilir.