Kurumsal Akademi Tasarımı

Kurumsal Akademi Tasarımı2022-10-08T23:37:23+03:00

Günümüzün zorlu iş ortamı, hızla değişen pazar ve müşteri ihtiyaçları ile birleştiğinde kurumların değişime adapte olmaları, yeni iş ve iş yapış şekilleri geliştirmeleri gerekiyor. Bu süreçte ise eğitim ve gelişim birimlerinin stratejik olarak düşünmeleri, proaktif bir şekilde hareket etmeleri, şirketin stratejisine katkıda bulunup, çalışanların becerilerini ve mesleki gelişimlerini desteklemeleri eskisinden daha da önemli bir hale gelmiş durumda.

Biz de geleceği şekillendirip, rekabetçiliğinizi arttırmak için çalışanlarınızın, iş birimlerinizin veya iş ortaklarınızın sürekli gelişimlerini destekleyen kurumsal akademi yapıları tasarlıyoruz veya mevcut yapılarınızın dönüşmesini sağlıyoruz.

Kimler İçindir?

– Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin iş sonuçlarına etki etmesini isteyen kurumlar.
– Deneyimli çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini, yeni çalışanlarına da aktarmak isteyen kurumlar.
– İhtiyaç duydukları yetenekleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
– Öğrenmeyi dijitalleştirip, kaynaklarını daha etkin kullanmak isteyen kurumlar.

Size Ne Sunabiliriz?

Kurumsal Akademi Kurulumu ve Denetimi:
Mevcut eğitim ve gelişim süreçlerinizi gözden geçirip, kurumuzun iş sonuçlarına etki eden kurumsal akademiler kuruyoruz.

Gelişim İhtiyaç Analizi:
Kurumun stratejik gelişim ihtiyaçlarından, bireyin gelişim ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda ihtiyaç analizi çalışması yapıp, bu ihtiyaçları karşılayacak gelişim faaliyetleri tasarlıyoruz.

Gelişim Okulları Tasarımı:
Kurumsal bilgi ve deneyiminizi yazılı hale getirip, iç eğitmenler tarafından verilen, katılımcı odaklı eğitimler veya gelişim programları tasarlıyoruz.

Eğitim Teknolojileri Yapısı Oluşturma:
Çalışanlarınızın gelişimlerini desteklemek için oyunlaştırılmış e-eğitimler ve dijital öğrenme altyapısı oluşturuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal akademi eğitim bütçesini düşürür mü?2020-04-07T07:26:03+03:00

Kurumsal akademiler kurumun bilgi birikimini çalışanlara aktaracak ve iş yerinde öğrenmeyi destekleyecek gelişim faaliyetleri düzenlerler. Bunun için de kurumun iç kaynakları olan yöneticileri, konu uzmanlarını, iç eğitmenleri etkin bir şekilde kullanıp kendi eğitimlerini tasarlarlar. Ayrıca tasarladıkları eğitimleri değer zincirine veya farklı mecralarda sunarak kar merkezi olarak konumlanırlar.

Eğitim birimi ve kurumsal akademi arasındaki farklar nedir?2020-04-07T07:26:03+03:00

Kurumsal akademilerin üstlendikleri görevler ve etki alanları düşünüldüğünde eğitim birimleri aralarında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi amacıdır. Kurumsal akademiler kurumun stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmek için kurulurken, eğitim birimleri çalışanların eğitim taleplerinin karşılanması ve planlanması üzerine çalışmaktadır.

Kurumsal akademi nedir?2022-10-08T23:46:11+03:00

Bir kurumsal akademi, şirketin stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun yeteneklerini geliştirirken, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimleri için çeşitlendirilmiş gelişim kaynakları sunar. Bu nedenle, kurumsal akademilerin faaliyetlerinde üst yönetim, eğitim ve gelişim sürecine aktif bir şekilde dahil olarak, gelişim faaliyetlerini şirket için rekabet avantajı yaratacak hale getirir.

Go to Top