İç Eğitmen Seçme ve Geliştirme

İç Eğitmen Seçme ve Geliştirme2022-10-08T23:42:14+03:00

İç kaynakların kullanılmadığı, yapılandırılmamış, kurumun gerçeklerinden ve deneyimlerinden uzak bir gelişim yapısı kurumların sadece bugününü değil, geleceğini de tehdit eder. Kurum içi konu uzmanlarının gerçek tecrübeleri aktardıkları, kurumun ihtiyacı olan bilginin tam da çalışanların öğrenme tarzına uygun şekilde iç eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verildiği bir gelişim yapısı ise; sürekli öğrenme kültürünü destekleyerek, deneyimlerden öğrenen, çalışanlarının işe uyumlarını kolaylaştıran, yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmek için farklı birimlerin birlikte çalıştığı kurumlar oluşturur.

Biz de iç eğitmenlerin, deneyimli çalışanların ve yönetim ekiplerinin rol aldığı, etkisi kanıtlanmış klasik öğrenme yaklaşımlarına ve yeni nesil öğrenme yöntemlerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitimler tasarlayıp, eğitmenler yetiştiriyoruz.

Kimler İçindir?

– Sürdürülebilir iç kaynaklı gelişime ve öğrenme kültürüne önem veren kurumlar.
– Deneyimli çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini, yeni çalışanlana da aktarmak isteyen kurumlar.
– İhtiyaç duydukları yetenekleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
– Eğitimlerini ilgi çekici ve kalıcı hale getirmek isteyen kurumlar.

Size Ne Sunabiliriz?

Gelişim İhtiyaç Analizi:
Kurumun stratejik gelişim ihtiyaçlarından, bireyin gelişim ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda ihtiyaç analizi çalışması yapıp, bu ihtiyaçları karşılayacak gelişim faaliyetleri tasarlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim Okulu Tasarımı:
Kurumsal bilgi ve deneyiminizi yazılı hale getirip, iç eğitmenler tarafından verilen, katılımcı odaklı eğitimler veya gelişim programları tasarlıyoruz.

İç Eğitmen Seçme ve Geliştirme:
İç eğitmenlerinizin yetkinlik setlerini oluşturuyor, seçim sürecini yürütüyor, geliştiriyor ve gelişimlerini takip ediyoruz.

Gelişim Planlama:
Yetkinlikleriniz, öncelikleriniz veya dönemsel ihtiyaçlarınıza yönelik; iç eğitmenlerin verdiği eğitimlerin ve deneyimli çalışanların bilgi paylaşımlarının yer aldığı gelişim süreçleri tasarlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm çalışanlar eğitmen olabilir mi?2022-10-08T23:47:25+03:00

Öğrenen bir organizasyonda her çalışan bilgiyi kullanan, üreten ve paylaşan konumundadır. Bazı çalışanlar sahne becerilerini sergilemeleri gerektiğinde kendilerini daha konforlu hissettikleri için onlardan beklenen eğitmenlik duruşunu daha rahat yansıtabilmektedir. Geriye kalanlar ise uzmanlık rollerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri kurumun kurumsal hafızasına kaydetmekle sorumlu olan konu uzmanı rolünde daha etkili olacaklardır. Süreç içerisinde onların deneyim paylaşımlarını da yapılandırarak dahil ediyoruz.

Konu uzmanı veya iç eğitmenlik süreci ne kazandırır?2022-10-08T23:48:07+03:00

Kurum içi konu uzmanlarının gerçek tecrübeleri aktardıkları, kurumun ihtiyacı olan bilginin tam da çalışanların öğrenme tarzına uygun şekilde iç eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verildiği bir gelişim yapısı; sürekli öğrenme kültürünü destekleyerek, deneyimlerden öğrenen, çalışanlarının işe uyumlarını kolaylaştıran, yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmek için farklı birimlerin birlikte çalıştığı kurumlar oluşturur.

Go to Top