İç Eğitmen Gelişim Programı

İç Eğitmen Gelişim Programı2022-10-19T14:42:45+03:00

Organizasyonlar kurumsal hafızalarını güçlendirmek ve kendi kaynakları ile gelişerek öğrenen organizasyon olma yolculuklarında güçlü olmak istiyorlar. İç kaynaklarla gelişmenin önemi günden güne artarken uzmanlık alanlarından bağımsız olarak her bir profesyonel için yeni bir rol olarak iç eğitmenlik çıkıyor karşımıza.

İç Eğitmen Geliştirme Programı ile iç eğitmenlik alanında kendini geliştirmek isteyen tüm eğitmen ve eğitmen adaylarının mesleki ve bireysel gelişimlerine değer katmak için bütünsel olarak ilgili tüm becerilerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Program Yapısı:

Temel Program: İç eğitmenlik rolünde yeni olan tüm profesyonellerin temel iç eğitmenlik becerilerinde gelişimini desteklemek için tasarlanan gelişim modülleri sunar.

İleri Program: Mevcutta iç eğitmen olarak çalışan, eğitimlerini öğrenen merkezli ve performans odaklı hale getirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak isteyen, katılımcılarına karşı daha kapsayıcı, kendine karşı daha şefkatli, organizasyona karşı daha proaktif olarak kendini güçlendirmek isteyen profesyonellerin gelişimini desteklemek için tasarlanan gelişim modülleri sunar.

Destekleyici Gelişim Faaliyetleri: İç eğitmenlerin yeni nesil düşünme, öğrenme, teknoloji ve iletişim becerileri konusunda geliştirilmesini desteklemek için tasarlanan gelişim modülleri sunar.

Uygulama ve Sosyal Öğrenme Bileşenleri: İç eğitmenlerin gelişim yolculuğunda birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilecekleri uygulamalar ve paylaşım ortamları sunar.

Temel Program İleri Program Destekleyici Gelişim Faaliyetleri Uygulama ve Sosyal Öğrenme Bileşenleri
Yetişkin Eğitiminin Temelleri Etki Bırakan Eğitimler için Örnek Uygulamalar Eğitmenin Yeni Nesil Becerileri Gelişim Ağı Oluşturmak: Birbirinden Öğrenme Atölyeleri
Eğitim Tasarımı Eğitmenin Psikolojik Hazırlığı Eğitimi Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşir? Eğitim Tasarımı Rehberliği
Etkili Sunum Teknikleri Eğitim Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Güçlü Sorular Sormak Gözlem ve Geri Besleme Çalışmaları
Katılımcıyı Anlamak ve Yönetmek Gelişmeyi Öğrenmek Geliştiren Geri Bildirim Bireysel Gelişim Planlama
Fasilitasyon Becerileri
Çevik Öğrenme Ortamları Tasarlamak

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm çalışanlar eğitmen olabilir mi?2022-10-08T23:47:25+03:00

Öğrenen bir organizasyonda her çalışan bilgiyi kullanan, üreten ve paylaşan konumundadır. Bazı çalışanlar sahne becerilerini sergilemeleri gerektiğinde kendilerini daha konforlu hissettikleri için onlardan beklenen eğitmenlik duruşunu daha rahat yansıtabilmektedir. Geriye kalanlar ise uzmanlık rollerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri kurumun kurumsal hafızasına kaydetmekle sorumlu olan konu uzmanı rolünde daha etkili olacaklardır. Süreç içerisinde onların deneyim paylaşımlarını da yapılandırarak dahil ediyoruz.

Konu uzmanı veya iç eğitmenlik süreci ne kazandırır?2022-10-08T23:48:07+03:00

Kurum içi konu uzmanlarının gerçek tecrübeleri aktardıkları, kurumun ihtiyacı olan bilginin tam da çalışanların öğrenme tarzına uygun şekilde iç eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verildiği bir gelişim yapısı; sürekli öğrenme kültürünü destekleyerek, deneyimlerden öğrenen, çalışanlarının işe uyumlarını kolaylaştıran, yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmek için farklı birimlerin birlikte çalıştığı kurumlar oluşturur.

Go to Top