Proje Açıklaması

Tanım

Etkili zaman yönetimi eğitimi ile katılımcılara günlük hayatlarında, zamanlarını yönetmelerine engel olan durumlar konusunda farklındalık kazandırılması ve bu engelleri kaldırmalarını sağlamak için metodoloji, beceri ve tekniklerin aktarılması hedeflenmektedir.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, zamanını etkin yönetmek isteyen tüm çalışanlar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

– Zaman algısı ve günlük işler
– Zaman yönetiminin önündeki engeller ve tuzaklar
– Etkili zaman yönetimi için araçlar ve yöntemler

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

– Günlük hayatınızda zaman yönetiminizi engelleyen davranışlar ve tuzaklar hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
– Farklı zaman yönetimi araçlarını ve yöntemlerini kullanarak günlük iş planlarınızı yapabileceksiniz.