Eğitim tanımı:

Etkili sunum teknikleri eğitimi; sunum becerisinin bir bütün olarak ele alınırken kullanılabilecek yaklaşımları; sunum öncesinde, sunum sırasında ve sunum sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri, yeni nesil sunum yöntem ve uygulamalarını kapsamaktadır.

Bilginin davranış haline gelmesi, sunum ödevleri, değerlendirmeler ve geri bildirimler ile desteklenmektedir.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, eğitim, ürün veya proje sunumları yapmak veya mevcut sunumlarını daha etkili hale getirmek isteyen tüm katılımcılar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

 • Eğitime hoş geldiniz: katılımcıların sunum hazırlaması ve sunması
 • Etkili sunumlar için 5 kritik adim
 • Sunum öncesindeki hazırlıklar ve araçlar
 • Sunum sırasında kullanılacak araçlar, hikayeleştirme, soru sorma ve beden dili
 • Sunum sonrasında yapılacaklar
 • Gelişim için yol haritası
 • Öğrenilenlerin uygulanması: katılımcıların sunum hazırlaması ve sunması
 • Bireysel değerlendirme ve geri bildirimler

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

 • Etki bırakan sunumların sahip olması gereken özelliklerini tanımlayabileceksiniz.
 • Sunum hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken adımları öğreneceksiniz.
 • Sunum esnasında dikkat edilmesi gereken adımları öğreneceksiniz.
 • İyi bir sunucunun özelliklerini ve sahip olması gereken becerileri tanımlayabileceksiniz.
 • Sunum becerisini sürekli olarak geliştirmek için yapılması gerekenleri öğreneceksiniz.