Proje Açıklaması

Tanım

Etkili sunum becerileri ve katılımcı yönetimi eğitimi ile katılımcılara etkili bir sunum yapmaları için gerekli bilgi, beceri ve tekniklerin aktarılması hedeflenmektedir. Eğitim içinde verilecek sunum ödevleri, değerlendirmeler ve geri bildirimler ile bilginin, davranış haline gelmesi desteklenecektir.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, günlük hayatında sunum yapmak veya mevcut sunumlarını daha etkili hale getirmek isteyen tüm çalışanlar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

– Sunum öncesi hazırlıklar, içerik ve materyal hazırlama
– Sunum sırasında yapılması gerekenler
– Konuşma ve beden dili
– Soru sorma ve yanıtlama
– Katılımcı sunumları ve geri bildirim

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

– Sunum öncesi yapılması gereken hazırlıklar hakkında temel bilgiler edineceksiniz.
– Farklı tarzlarda sunum içerikleri hazırlayabileceksiniz.
– Hazırladığınız sunumları katılımcı odaklı bir şekilde aktarabileceksiniz.