Proje Açıklaması

Tanım

Eğitim tasarımı eğitimi, kurumsal bilgiyi yazılı hale getirmek ve kurum içi öğrenme çözümleri geliştirmek için gerekli metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Eğitim içinde farklı öğrenme araçları ve yöntemleri üzerinden ilerleneceği gibi, katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, konu uzmanları, iç eğitmenler ve öğretim tasarımcıları için faydalı olacaktır. Eğitim öncesinde beklenen bir ön koşul veya temel bilgi bulunmamaktadır. Kurumun iç eğitmenlik ve eğitim tasarımı süreci tanımlı değilse eğitim programı içinde bu süreçler de tasarlanmaktadır.
Kurumlara özel sınıf eğitimi tasarımı hizmetimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Eğitim yöntemi:

Bu eğitim, katılımcıların aktif olarak yer aldığı bilgi aktarımı, atölye çalışması ve birebir takip olarak yürütülmektedir.
Katılımcılar, mevcut eğitimlerini geliştirmek veya yeni bir eğitim tasarlamak için gruplar halinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar sunum ve tartışmalar ile desteklenmektedir.

Konu başlıkları:

– Eğitim tasarımının temelleri, teoriler ve öğrenme stilleri
– Öğrenme hedefleri oluşturma ve program tasarımı
– Yeni nesil öğrenme araçları ve platformları
– İçerik tasarımı ve uygulama geliştirme
– Ölçme ve değerlendirme

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

– Kurumunuzun öğrenme ihtiyaçlarını analiz edip, iç eğitimler geliştirebileceksiniz.
– Kurumunuzun bilgi birikimini yazılı hale getirebilecek, konu uzmanları ve iç eğitmenlerin yer aldığı öğrenme yapıları – oluşturabileceksiniz.
– Geleneksel ve çevik metodolojileri kullanarak öğrenme projelerinizi yönetebileceksiniz.
– Uygun öğrenme araçlarını seçebileceksiniz.
– Eğitim içi etkileşim, oyunlar, simülasyonlar ve destek araçları tasarlayabileceksiniz.
– Konu uzmanları ve diğer paydaşlar ile işbirliği yapabileceksiniz.
– Tasarladığınız eğitimler için ölçme araçları ve süreçleri tasarlayabileceksiniz.