Eğitim tanımı:

Bireysel farkındalık kişinin kendini, becerilerini, duygu ve düşüncelerini anlamasına, yaşadığı olaylar üzerindeki etkisini kavramasına fayda sağlamaktadır.

Bireysel Farkındalık Eğitimi; katılımcıların mevcut bilgilerini veya yetkinliklerini farkedip; geliştirmelerini destekleyecek metodoloji, beceri ve teknikleri kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, kendini fark etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen tüm çalışanlar için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

  • Farkındalık nedir?
  • Farkındalık evreleri
  • Farkındalığımızı artıracak araçlar
  • Ben kimim? Güçlü ve gelişime açık alanlarım nelerdir? İletişim tarzım nedir? İletişimde ne zaman zorlanıyorum? Kör noktalarımı nasıl fark ediyorum? Ne yapmak istiyorum?

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Kendi karakter ve duygularını tanımlayabileceksiniz.
  • Başkaları üzerindeki etkisini yorumlayabileceksiniz.
  • Kendisini çevreden ve diğer bireylerden ayrı bir birey olarak görebilmeyi destekleyecek yöntemler öğreneceksiniz.
  • Öğrenme ve davranış stilini öğreneceksiniz.
  • Çalışma stilini ve bunu nasıl geliştirebileceğini öğreneceksiniz.