Eğitim tanımı

Eğitim Tasarımı Eğitimi; katılımcılara eğitimlerini tasarlarken kullanacakları ve çalışmalarını daha sistematik yapabilecekleri bir eğitim tasarım modeli sunmaktadır. Eğitim, performans odağını kaybetmeden ve katılımcılarının deneyimler yaşamasına izin veren tasarımları yapmamıza yardımcı olacak bu model çerçevesinde gerçek ihtiyaç analizini yapabilmeyi, bu analizi uygun gelişim faaliyetleri kurgulamayı, zaman planı yapabilmeyi, temel değerlendirme ve takip araç ve uygulamalarını kullanabilmeyi öğrenmeyi ve uygulamayı kapsamaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, eğitmenlik becerilerini geliştirmek isteyen iç eğitmenler veya iç eğitmen olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

  • Odağı tanımlamak: Öğrenen merkezli ve performans odaklı tasarımlar
  • Gerçek ihtiyacı tanımlamak
  • Yeni nesil karma öğrenme yaklaşımı
  • Eğitim tasarımı için yalın bir yaklaşım: 5 adımlı model

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Öğrenen merkezli ve performans odaklı bir eğitimin sahip olması gereken özellikleri tanımlayabileceksiniz.
  • İhtiyacın eğitimle karşılanabileceğini doğrulamak için sorması gereken soruları öğrenecek
  • Eğitim tasarımı için kullanabileceği bir modeli öğreneceksiniz.
  • Karma öğrenme yaklaşımını tanımlayabilecek ve farklı vakalar için örnekler geliştirebileceksiniz.