Eğitim tanımı:

Eğitim Tasarımı Eğitimi; katılımcılara eğitimlerini tasarlarken kullanacakları ve çalışmalarını daha sistematik yapabilecekleri bir eğitim tasarım modeli sunmaktadır. Eğitim, performans odağını kaybetmeden ve katılımcılarının deneyimler yaşamasına izin veren tasarımları yapmamıza yardımcı olacak bu model çerçevesinde gerçek ihtiyaç analizini yapabilmeyi, bu analizi uygun gelişim faaliyetleri kurgulamayı, zaman planı yapabilmeyi, temel değerlendirme ve takip araç ve uygulamalarını kullanabilmeyi öğrenmeyi ve uygulamayı kapsamaktadır.

Ayrıca, kurumun eğitim tasarımı süreci tanımlı değilse eğitim programı içinde bu süreçler de tasarlanmaktadır.

Bu eğitim kimler içindir?

Bu eğitim, eğitmenlik becerilerini geliştirmek isteyen iç eğitmenler veya iç eğitmen olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacaktır.

Konu başlıkları:

  • Odağı tanımlamak: Öğrenen merkezli ve performans odaklı tasarımlar
  • Gerçek ihtiyacı tanımlamak
  • Yeni nesil karma öğrenme yaklaşımı
  • Eğitim tasarımı için yalın bir yaklaşım: 5 adımlı model

Bu eğitimi tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Öğrenen merkezli ve performans odaklı bir eğitimin sahip olması gereken özellikleri tanımlayabileceksiniz.
  • İhtiyacın eğitimle karşılanabileceğini doğrulamak için sorulması gereken soruları öğreneceksiniz.
  • Eğitim tasarımı için kullanabileceği bir modeli öğreneceksiniz.
  • Karma öğrenme yaklaşımını tanımlayabilecek ve farklı vakalar için örnekler geliştirebileceksiniz.